Mentális egészség

MMPI teszt, mentális zavarok diagnosztizálására szolgáló vizsgálat •

A Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) egy pszichológiai teszt, amelyet a személyiség és a pszichopatológia felmérésére végeznek. Ennek a vizsgálatnak a célja a mentális egészségi állapot megállapítása, hogy a szakmai szakértők megállapíthassák a mentális zavarok jelenlétét vagy hiányát az MMPI-teszten átesett embereknél. Olvassa el az MMPI vizsgálat teljes magyarázatát alább.

Mi az MMPI teszt?

Az MMPI tesztet először 1937-ben hozta létre egy Starke R. Hathaway nevű klinikai pszichológus és egy J. Charnley McKinley nevű neuropszichiáter a Minnesotai Egyetemen.

Ennek a tesztnek az a célja, hogy megkönnyítse a mentális egészséggel foglalkozó szakemberek számára a különböző mentális zavarok diagnosztizálását.

Ezt a tesztet azonban csak 1943-ban tették közzé, és különféle változtatásokon ment keresztül, amelyek célja az eredmények pontosabbá tétele volt. Eddig az MMPI teszt az egyik legszélesebb körben használt pszichológiai teszt, amelyet a világ több mint 40 országa adaptált.

Ezt a tesztet nem csak a klinikai pszichológia világának szükségleteire, hanem más célokra is gyakran használják. Például az MMPI-tesztet különféle jogi esetekben is használják, például büntetőügyekben a gyanúsított védelmének felmérésére, vagy gyermekelhelyezési viták esetén mindkét szülő jellemének felmérésére.

Nemcsak az, hogy az MMPI-teszt értékelőeszközként is használható bizonyos szakmákra, különösen a magas kockázatú munkakörben dolgozók toborzásánál.

Milyen típusai vannak az MMPI-teszteknek?

Ez a pszichológiai vizsgálat három különböző típusú tesztet tartalmaz, beleértve:

1. MMPI-2 teszt

Az MMPI-2 teszt ennek az ellenőrzésnek a legrégebbi verziója. Ennek ellenére az MMPI-2 tesztet használják a legszélesebb körben, mivel a pszichológusok ezt a típust érzik a legjobban.

Az MMPI-2 teszt egy felnőtteknek szánt típus, és 567 kérdésből áll, és érvényes vagy megbízható eredményekkel rendelkezik. Ennek ellenére sokan elkezdtek áttérni egy újabb verzióra, mégpedig az MMPI-2-RF tesztre.

2. MMPI-2-RF teszt

Eközben az MMPI-2-RF teszt az előző típus új verziója, és 2008-ban használták először. Ez a teszt 338 kérdésből áll, így az egyes kérdések kitöltése kevesebb időt vesz igénybe.

Egyes szakmai szakértők elkezdtek áttérni az ilyen típusú tesztek használatára, mert ez az előző típus frissített változatának tekinthető, így tökéletesebb. Valójában idővel gyanítható, hogy ezt a tesztet gyakrabban fogják használni.

Ennek ellenére még mindig szükség van néhány revízióra a tesztben szereplő kérdéstípusok frissítéséhez, hogy maguknak a teszteredményeknek az érvényességét vagy helyességét növeljék.

3. MMPI-A Teszt

A két korábbi teszttípustól némileg eltérően az MMPI-A tesztet kifejezetten serdülők számára végzik. Vagyis a teszt nem releváns felnőttek általi használatra. Ezt a tesztet a gyermek és a serdülő jellemzőinek meghatározására, valamint a szakértők kezelési tervének meghatározásában végzik el, ha a gyermek mentális rendellenességben szenved.

Mik az MMPI teszt eredményei?

Ebben a tesztben a válaszadóknak számos kérdésre kell válaszolniuk. A megválaszolandó kérdések száma az elvégzett MMPI-teszt típusától függ. Az ezekre a kérdésekre adott válaszokat egy pszichiáter vagy klinikai pszichológus jelentéssé konvertálja.

Az MMPI teszt eredményeit általában olyan klinikai paraméterekkel mérik, amelyek a válaszadó mentális egészségi állapotát jelzik. Tíz klinikai paraméter létezik, és mindegyik paraméter más pszichés állapotot jelez.

Általánosságban elmondható, hogy minél magasabb pontszámot kapott ezen a teszten, annál nagyobb a jele annak, hogy a válaszadónak mentális egészségi zavara van. Az alábbiakban az egyes paraméterek rövid leírása található a University of Minnesota Presstől:

1. Hipochondriasis

Ennek a paraméternek az a célja, hogy felmérje a nem specifikus és a testfunkcióval kapcsolatos tünetek lehetőségét. 32 kérdés figyeli a fizikai egészségügyi problémákat, beleértve az emésztőrendszer problémáit.

Ez a paraméter fontos része az MMPI-tesztnek, mert sok mentális rendellenességre jellemző a fizikai tünetek megjelenése.

2. Depresszió

A következő paraméter a mentális egészség jelenlegi állapotának felmérésére irányul. 57 kérdést kell kitölteni a depresszióval kapcsolatban. Általában ez az értékelés az erkölcsből látszik, nincs remény a jövőre, és a válaszadó elégedetlensége a jelenlegi életkörülményekkel.

Ha a kapott pontszám vagy pontszám nagyon magas, ez azt jelzi, hogy a válaszadó depressziós. Eközben, ha a pontszám még mindig ésszerű határokon belül van, akkor valószínű, hogy a válaszadó elégedetlen a jelenlegi életével.

3. Hisztéria

A következő MMPI paraméterei 60 kérdésből állnak. Ezen a paraméteren belül öt szempontot kell figyelembe venni, beleértve a félénkséget, a cinizmust, a neuroticizmust, a rossz fizikai egészséget, valamint a fejfájást.

Tekintettel arra, hogy ezt a paramétert az általános mentális egészség tesztelésére használják, az egészségügyi szakemberek azonosítják a válaszadók hajlamát arra, hogy magas pontszámot szerezzenek a hisztéria paraméteren.

Ennek az az oka, hogy ez a paraméter jelezheti a mentális egészségi rendellenességek, például a szorongásos zavarok vagy a paranoia jelenlétét, amelyet később tovább értékelnek.

4. Pszichopatikus eltérés

Ez a paraméter értékeli a válaszadó szociális viselkedését, például azt, hogy van-e olyan attitűdje, amely nincs összhangban a társadalomban létező társadalmi normákkal. Ez a paraméter nem csak arra szolgál, hogy megtudja, hogy a válaszadóknak vannak-e problémái másokkal, tapasztalnak-e társadalmi elidegenedést, vagy elidegenítik-e magukat.

Ebben az MMPI tesztparaméterben 50 kérdésre kell válaszolni. A pszichopata eltérési paraméterek eredményeinek pontosságáról azonban még mindig vita folyik. Ennek az az oka, hogy egyesek úgy érzik, hogy sok más tényezőt is figyelembe kell venni, amikor kommunikációt akarnak kialakítani másokkal.

Például nemcsak a mentális egészségi állapotokat figyelembe véve, hanem az MBTI-n alapuló személyiségtípusokat, az introvertáltakat és az extrovertáltakat is, más preferenciák szerint.

5. Férfiasság és nőiesség

A következő paraméter a férfiasságot és a nőiességet méri vagy értékeli. Ez a teszt azt méri fel, hogy a válaszadó mennyire aktív vagy passzív a mindennapi életében, hobbijában, hobbijában, bizonyos témákkal szemben.

Ez a paraméter valójában az egyes egyének nemi tendenciáját akarja tudni. Ennek ellenére ezt a szempontot sok kritika érte, mert túlságosan a társadalomban létező sztereotípiákhoz kötődik.

Ezért ezt a paramétert újraértékelték, hogy a kapott eredmények pontosabban leírhassák az MMPI-teszten átesett személyek nemét, mentális egészségét és viselkedését.

6. Paranoia

Ez a paraméter a válaszadók paranoia hajlamának felmérésére irányul. 40 kérdésre kell válaszolni az érzékenységgel, a könnyen gyanakvónak, az áldozatnak érzi magát, a merev viselkedéssel kapcsolatban. Ezen paraméterek eredményei azt jelezhetik, hogy egy személynek paranoia tünetei vannak.

7. Pszichaszténia

Ez az értékelési skála 48 kérdésből áll, amelyek nyomon követik, hogy bizonyos cselekedeteknek vagy gondolatoknak nem tud ellenállni.

Ez a paraméter értékeli az indokolatlan félelmet, a válaszadó koncentrációs nehézségeit, a bűntudat érzését, az önkritikát és a kényszeres viselkedés jeleit. Ezen paraméter magas pontszáma a rögeszmés-kényszeres rendellenesség tüneteinek jelenlétét jelzi.

8. Skizofrénia

Ennek a paraméternek az a célja, hogy kiderítse a válaszadók skizofrénia jeleit. 78 kérdésre kell választ adni a rossz családi kapcsolatokkal, a koncentráló- vagy önkontroll-képtelenséggel, a társadalmi elidegenedéssel kapcsolatban.

Valójában vannak olyan kérdések, amelyeket egyesek kényelmetlennek találhatnak az önbecsüléssel és önazonossággal kapcsolatban, beleértve az érdeklődés hiányát bizonyos dolgok iránt, vagy a szex során tapasztalható nehézségeket.

9. Hipománia

A következő MMPI-tesztben is szereplő paraméterek célja annak megállapítása, hogy vannak-e hipomániára utaló jelek. Ebben a paraméterben 46 kérdés található a gyakran változó és instabil hangulati ingadozásokról, az esetleg tapasztalt depresszióról, hallucinációkról, téveszmékről, ingerlékenységről, gyors beszédről, bizonyos motoros tevékenységekről.

10. Társadalmi zárkózottság

Az MMPI teszt utolsó paramétere 69 kérdésből áll, amelyek felmérik, hogy az egyén introvertált vagy extrovertált. Ez látható a válaszadók szociális készségeiből, az egyedül vagy másokkal való időtöltés előszeretetéből, a sok emberrel való boldogulás képességéből.

A válaszadók válaszaiból nyert adatokat jelentéssé konvertálják és értelmezik, amelyet szakmai szakértők értékelnek. A jelentésből az új szakértők megállapíthatják, hogy a válaszadónak van-e speciális kezelést igénylő mentális zavara.